Geschiedenis

De Oranjevereniging Warnsveld bestaat al meer dan 100 jaar!

Vlaggenprotocol

Wanneer mag de vlag uit? Wist u dat de Nederlandse vlag alleen tussen zonsopgang en zonsondergang gehesen mag worden, tenzij aan beide zijden volledig verlicht. En zo zijn er nog veel meer regels over “correct vlaggen”.

De minister-president heeft op 22 december 1980 een vlaginstructie vastgesteld voor het uitsteken van de vlag vanaf rijksgebouwen. Voor lokale overheden geldt deze vlaginstructie ook. Voor particulieren en private instellingen bestaat een dergelijke instructie niet, maar desgevraagd wordt hen geadviseerd deze vlaginstructie te volgen.Wanneer de vlag uitsteken en hoe ?Vlaggen mogen niet tussen zonsondergang en zonsopgang worden gehesen of blijven hangen. Een uitzondering geldt bij onbemande openbare gebouwen en in gevallen waarbij de vlag dusdanig verlicht is dat de kleuren goed te zien zijn.

Voor het halfstok hijsen van de vlag wordt de vlag eerst vol gehesen, daarna wordt zij langzaam en statig neergehaald. Bij het neerhalen van een halfstok gehesen vlag wordt deze eerst langzaam en statig vol gehesen en vervolgens op dezelfde wijze neergehaald. De vlag mag de grond niet raken.

UV = uitgebreid vlaggen 
BV = beperkt vlaggen

* = Vlaginstructie voor hoofdgebouwen van de rijksoverheid in de gemeente Den Haag.
De provincie Zuid-Holland en de gemeente Den Haag is gevraagd zich hierbij aan te sluiten.

DatumNaamUV/BVWimpelHalfstok
19 januariPrinses Margriet (1943)   
27 januariPrins Carlos (1970)   
31 januari (1 febr.)Prinses Beatrix (1938)BVX 
4 februariPrinses Marilène (1970)   
18 februariPrinses Christina (1947)   
21 maartClaus-Casimir (2004)   
22 maartPrins Pieter-Christiaan (1972)   
10 aprilPrins Floris (1975)   
10 aprilPrinses Ariane (2007)   
15 aprilAnna (dochter van Prins Maurits) (2001)   
17 aprilPrins Maurits (1968)   
18 aprilPrinses Annette (1972)   
27 (26) aprilKoningsdag
verjaardag koning Willem-Alexander (1967)
UVX 
30 aprilProf.mr. Pieter van Vollenhoven (1939)   
4 mei v.a. 18:00 u.DodenherdenkingUV X
5 meiBevrijdingsdagUV  
14 meiIsabella (dochter van prins Bernhard jr.)   
17 (18) meiKoningin Máxima (1971)BVX 
25 meiPrinses Laurentien (1966)   
8 juniEloise (dochter van prins Constantijn) (2002)   
23 juniPrinses Maria Carolina (1974)   
26 juniPrinses Alexia (2005)   
29 juniNationale Veteranendag*  
5 augustusPrinses Irene (1939)   
15 (16) augustusFormeel einde Tweede WereldoorlogUV  
3e dinsdag sept.Prinsjesdag (alleen in Den Haag)UV  
8 oktoberJuliana Guillermo (1981)   
11 oktoberPrins Constantijn (1969)   
13 oktoberPrins Jaime Bernardo (1972)   
13 oktoberPrinses Margarita (1972)   
7 (8) decemberPrinses Catharina-Amalia (2003)BVX 
15 (16) decemberKoninkrijksdagBV  
25 decemberPrins Bernhard jr. (1969)   

Nationale dodenherdenking

Op 4 mei wordt de vlag halfstok gehesen vanaf 18.00 uur tot zonsondergang.

Samen met andere vlaggen

Wanneer de Nederlandse vlag gehesen wordt samen met andere vlaggen, dient de Nederlands vlag een ereplaats in te nemen. De ereplaats is de beste plaats, die afhankelijk van de situatie is: vooraan, midden of links vanuit het (aankomend) publiek gezien.

Vlaggen bij andere gelegenheden

Ook voor andere doeleinden mag de vlag gehesen worden. Bijvoorbeeld bij het behalen van een schooldiploma of het vieren van een jubileum. Tijdens officiële inkomende bezoeken van staatshoofden wordt alleen gevlagd in de plaatsen die worden bezocht. Bij bijzondere gebeurtenissen zoals geboorte, huwelijk en overlijden binnen de Koninklijke familie kan er een speciale regeling afgekondigd worden.

Uitgebreid of beperkt vlaggen ?

Ten aanzien van het uitsteken van de Nederlandse vlag wordt onderscheid gemaakt tussen “uitgebreid vlaggen” en “beperkt vlaggen”. Bij uitgebreid vlaggen (UV) wordt de vlag uitgestoken op alle rijksgebouwen. Bij beperkt vlaggen (BV) alleen op hoofdgebouwen van ministeries, beide Kamers van de Staten-Generaal, Raad van State, het Kabinet van ZM de Koning en de Hoge Raad.

Officiële vlaggendagen

Het uitsteken van de vlag gebeurt op de genoemde dagen. Als de dag op een zondag valt, dan geldt de datum tussen haakjes.

Opvouwen van de vlag

De juist wijze voor het opvouwen van de vlag is: de vlag wordt langs de banen in drieën gevouwen, zodat alleen de rode en de blauwe baan zichtbaar blijven. Dit witte baan is tussen de blauwe en rode baan verscholen. Vervolgens wordt de vlag haaks op de vorige vouwen dubbelgevouwen, met de blauwe baan naar buiten. Dit wordt nogmaals herhaald.